logo website


Homepage

Lyrae Automatisering is een software leverancier voor de binnenvaart. Wij leveren al bijna 25 jaar het Stuwplan, een stuwageprogramma voor binnenvaartschippers. Wij hebben besloten om te gaan voor een veilige binnenvaart, wat betekent dat de software strenger wordt in wat wel en niet kan. Wij hebben regelmatig contact met de ILT om dit te bewerkstelligen. Veilige software heeft voor klanten mogelijk het gevolg dat u minder last heeft van controles.